Terug naar het overzicht

De toekomst van ons rijgedrag

27 juli 2020

Het Covid-19 coronavirus is niet meer weg te denken uit de actualiteit en lijkt ook onze toekomst sterk te bepalen. We leren in België en de rest van de wereld leven met het zogenaamde ‘nieuwe normaal’. Het gaat dan om een nieuwe manier van werken, met de nodige afstand en extra veiligheidsmaatregelen. Maar wat betekent de toekomst voor ons rijgedrag en wat is de invloed van het coronavirus hierop?

Een recent onderzoek bij onze Noorderburen heeft ondertussen al onderzocht hoe ons rijgedrag lijkt te evolueren de komende jaren. Wij lijsten hieronder alvast een aantal belangrijke bevindingen op.

 

We gaan met z’n allen minder rijden

Een eerste opmerkelijke conclusie is dat 40 procent van de bevraagde Nederlanders aangaf minder te willen rijden met de wagen. Dit vinden ze in eerste instantie positief voor het milieu, maar dat is niet het enige. Het is namelijk ook gewoon makkelijker haalbaar geworden, aangezien we massaal van thuis uit gingen werken tijdens de coronacrisis. Ook zijn we gaan inzien dat meetings perfect online te organiseren vallen.

Dit zorgde ervoor dat we ook na de lockdown minder verplaatsingen gingen doen. Wat hierbij opvalt, is dat het voornamelijk vrouwen zijn die minder wensen te rijden.

 

Nederland wil trager rijden

In Nederland voerde men zo’n jaar geleden een nieuwe-, verlaagde maximumsnelheid in op de snelwegen. Je rijdt er nu overdag nog maximaal 100 km per uur. 44% van de bevraagde bestuurders geeft ondertussen aan zich hier goed in te kunnen vinden. Opnieuw zit het milieu hier voor iets tussen. Trager rijden verlaagt namelijk de uitstoot en dat gaan steeds meer Nederlanders appreciëren. Nog opvallend: opnieuw zijn het vooral vrouwen die wensen trager te rijden.

Voorlopig is er in België nog geen signaal dit voorbeeld te willen volgen.

 

Elektrisch rijden in opmars

Elektrisch rijden raakt steeds verder ingeburgerd, zowel in Nederland als in België. Het gunstige fiscale regime zit daar ongetwijfeld voor iets tussen, maar ook een groeiend mileubewustzijn is opnieuw heel belangrijk.

Nederland loopt altijd wat voorop op België en is dan ook vaak een graadmeter voor wat ons te wachten staat. Zo zien we dat bij onze Noorderburen ondertussen al twee derden van de bevraagde bestuurders aangeeft te overwegen binnen afzienbare tijd over te stappen naar een elektrische wagen. 31% denkt hierbij aan een volledig elektrisch voertuig, terwijl 36% eerder een hybridewagen op het oog heeft. In tegenstelling tot de bevindingen hierboven, zien we dat het elektrisch rijden vooral gedragen wordt door mannelijke bestuurders. Op zoek naar een elektrische wagen? Neem dan alvast eens een kijkje in ons aanbod.

 

Zelfrijdende wagens blijven toekomstmuziek

De autosector is er één waar vaak geïnnoveerd wordt. Naast elektrisch rijden, zijn het vooral zelfrijdende wagens die hoog aangeschreven staan. Toch zien we dat dit voor veel mensen nog helemaal niet aan de orde is. Slechts 17% van de ondervraagden geeft aan te denken ooit met een zelfrijdende wagen te rijden. Bovendien zien we grote verschillen tussen jongere- en oudere bestuurders. Het zijn voornamelijk de jongeren die zichzelf ooit zien verplaatsen met zelfrijdende auto’s.

75 procent geeft uitdrukkelijk aan niét te denken ooit met zelfrijdende wagens te rijden. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze bestuurder het niet zien zitten hun controle uit handen te geven. Daarnaast vrezen ook velen de aankoopprijs van een zelfrijdende auto. Opnieuw zijn het voornamelijk mannen die denken ooit gebruik te maken van zelfrijdende wagens.

 

Het coronavirus en ons rijgedrag

De coronacrisis is ongezien en dus nog niet echt representatief voor ons gedrag. Hopelijk laten we deze vreemde tijd snel achter ons en pas dan zullen we zien of er blijvende veranderingen te merken zijn in ons gedrag op de weg.

Wat wel al merkbaar lijkt: we werken steeds vaker digitaal en van thuis uit. Hierdoor doen we minder verplaatsingen. Wij houden de andere evoluties graag voor jullie in de gaten.

Delen via